submenu

Resultaten enquête ouderraad Wauterbos - 14/06/2021

Mentaal welzijn van kinderen valt mee

Kinderen passen zich veel beter aan het ‘nieuwe normaal’ aan dan hun ouders. Het is één van de verrassende vaststellingen van een enquête die de ouderraad van school Wauterbos organiseerde.

De ouderraad van Wauterbos organiseerde een voordracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de kinderen. Klinisch kinder- en jeugdpsychologe Ellie Kloeck en psychologe Lynn D’haeseleer gingen in dialoog met de ouders tijdens een online voordracht over de impact van corona op ouders en kinderen. In de aanloop daarvan deed de ouderraad een bevraging bij de mama’s en papa’s. Zeventig mensen reageerden. ‘Tot onze verbazing schatten de ouders de impact van de coronacrisis op hun kinderen eerder laag in’, vertelt Alex Persoons, de trekker van het project in de ouderraad. ‘Als we afgaan op de antwoorden uit de enquête, merken we dat de pandemie extra belastend is voor de gezinnen. Iedereen snakt naar versoepeling, want de sociale contacten van hun kinderen vinden velen belangrijk, en net die staan door de crisis op een laag pitje. Wie meewerkte aan de bevraging bleek met zijn kinderen regelmatig over corona te praten. We stellen vast dat het gedrag van de kinderen nauwelijks is veranderd en dat de ouders zich daarom eigenlijk weinig zorgen maken over het mentale welzijn van zoon of dochter.’

Je zou vermoeden dat de mensen door zo’n ingrijpende gebeurtenis pessimistischer worden, maar dat blijkt niet zo te zijn. ‘We dachten dat er heel wat mensen op hun tandvlees zouden zitten en de wanhoop nabij zouden zijn, maar dat blijkt niet uit deze enquête. Integendeel, veel ouders zijn er gerust in dat deze hele coronacrisis goed zal aflopen’, zegt Persoons. Hij maakt wel een kanttekening. ‘We hielden de enquête in maart. Op dat moment waren de verwachtingen hoopvol wat de versoepelingen betreft. Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bevestigde toen dat er ook bij hen geen acute gevallen bekend waren van gezinnen in nood. Het blijft een momentopname, maar in zekere zin was dat geruststellend.’ De kinderen verwerken de coronacrisis ook op hun manier. De psychologen stelden dat het aanpassingsvermogen van kinderen in zulke situaties veel groter is dan dat van de ouders.’

Bij de ouderraad zijn ze tevreden over de manier waarop de school omgaat met corona. ‘Ook Wauterbos kreeg af te rekenen met coronagevallen. De directie koos ervoor om direct te communiceren maar niet te dramatiseren. Er was dan ook nooit paniek als er zich een besmetting voordeed. Ook dat kan er mee voor zorgen dat de impact van corona bij kinderen en ouders eerder beperkt blijft.’

Tekst: BK
Foto: © Tine De Wilde
Uit: buurten juni 2021