submenu

Karen Raes aan de slag als buurtwerker in Rode - 02/04/2021

‘Ik trek elke dag de straat op’

Met Karen Raes is er in Sint-Genesius-Rode voor het eerst een buurtwerker aan de slag. Ze richt zich vooral naar de inwoners met wat minder kansen. Voor de jeugd, die het in deze coronatijden niet makkelijk heeft, organiseerde ze al verschillende activiteiten.

De 26-jarige Karen Raes is sinds oktober 2020 aan de slag als buurtwerker bij het OCMW van Sint-GenesiusRode. Ze schoot meteen uit de startblokken, wat tijdens het jaareinde resulteerde in enkele nieuwe initiatieven zoals een blokspot, een stadsspel voor jongeren en coronaveilige partijtjes basketbal. ‘In Sint-Genesius-Rode is er al enkele jaren een blokspot in de Boesdaalhoeve. Maar omdat het gemeenschapscentrum door de coronasituatie gesloten was, hebben wij voor een blokspot gezorgd in de bibliotheek. Een rustig plekje om te studeren is zeker welkom in deze coronatijden, aangezien door telewerk meer ouders thuis zijn en ook broers en zussen niet altijd naar school mogen’, legt Karen uit. ‘Het stadsspel was specifiek gericht naar jongeren boven de 12 jaar, aangezien er voor hen door de coronamaatregelen niet veel te doen was. Ook tijdens de basketbalwedstrijdjes waren zo goed als allemaal jongeren van de partij.’

Samenhang versterken

Hoewel de eerste acties van de nieuwe buurtwerker gericht waren naar de jeugd, is het doelpubliek veel ruimer. ‘Sint-GenesiusRode is een gemeente waar het goed is om te leven en te wonen, en we willen dat dat voor iedereen zo is. Daarom is één van de prioriteiten in het meerjarenplan de sociale samenhang in de gemeente versterken door een buurtwerking op poten te zetten en een buurtwerker aan te stellen. Het is een bewuste beleidskeuze om als OCMW en gemeente meer bereikbaar te zijn voor inwoners die hulp nodig hebben’, verduidelijkt OCMW-voorzitter Anne Troussel. ‘De aandacht gaat daarbij naar alle bevolkingslagen met minder kansen en hoe we hen beter kunnen bereiken. In eerste instantie ligt de focus op jongeren en hun tijdsbesteding, al kunnen daar zeker en vast ook de gezinnen bij betrokken worden.’

In de beginfase gaat veel van Karens aandacht naar het leren kennen van de gemeente en het in kaart brengen van de noden. Dat doet ze op verschillende manieren. ‘Ik ga elke dag de straat op en spreek mensen aan. Daarbij stel ik me kort voor en vraag ik hen wat ze willen’, zegt Karen. ‘In de paasvakantie start ik een mobiele buurtwerking op. Dat betekent concreet dat ik met een leuk aangeklede stand op verschillende locaties in de gemeente ga staan, bijvoorbeeld op het dorpsplein tijdens de markt op zondag of aan een sportveldje, om mezelf en de buurtwerking bekend te maken bij de bevolking.

Eerder kwam Karen via een enquête al meer te weten over de Rodense jeugd. ‘Ik heb een enquête opgesteld voor jongeren om te zien wat er bij hen leeft, wat ze missen en waar ze nood aan hebben. Uit die bevraging kwam onder meer naar voren dat de jeugd meer plekken wil om samen te komen. Hun welbevinden is ook een aandachtspunt. Bijna 40 % gaf aan zich ongelukkiger te voelen sinds de coronacrisis. Daarom heb ik contact opgenomen met het JAC, een organisatie die zich inzet voor jongeren. Van hen uit komt er een medewerker naar hier, waarmee onze jongeren in gesprek kunnen gaan als ze dat willen.’

Open huis

Die JAC-medewerker krijgt vermoedelijk een plekje in het ‘open huis’ dat Karen weldra wil opstarten in de cafetaria van sporthal Wauterbos. De locatie is niet zomaar gekozen. De sporthal is vlot bereikbaar, en de omgeving is druk bezocht en bekend bij de inwoners. ‘Twee keer per week wil ik van de cafetaria een buurtcentrum maken. De Rodenaren zullen er terecht kunnen voor heel wat zaken. Om een babbeltje te slaan en elkaar te ontmoeten, de krant te lezen of een koffie te drinken bijvoorbeeld. Maar ook om een computer te gebruiken of vuilniszakken te kopen. Vragen over de dienstverlening van de gemeente of het OCMW zal ik er met plezier proberen te beantwoorden. Ouders met vragen over brieven en administratie van de school van hun kinderen, help ik ook graag verder. Smartschool is alomtegenwoordig, maar niet iedereen kan ermee overweg. Net daarom heeft het OCMW zogenaamde digitale cheques aangekocht die de inwoners kunnen gebruiken om ICT-hulp in te schakelen.’

Aanbod bekend maken

De voorbije jaren nam de gemeente al verschillende initiatieven om de bevolking dichter bij elkaar te brengen, zoals de herstart van de kerstmarkt en de wekelijkse markt en de organisatie van nieuwe evenementen zoals de nieuwjaarsdrink, de paaseierenraap en de sportwedstrijden Urban Run en Rodathlon. Daarnaast telt de gemeente ook verschillende verenigingen voor sport, jeugd en cultuur. ‘Het is zeker een goede zaak dat dat aanbod er is’, zegt Karen. ‘Mijn taak bestaat erin om dat aanbod bij iedereen bekend te maken en de mensen aan te moedigen om er naartoe te gaan. Door samen te komen, versterk je de verbondenheid. Dat is belangrijk in een samenleving waarin individualisering toeneemt. Vroeger kende iedereen zijn buren en kon je op hen terugvallen, nu is dat minder het geval.’

Op haar eerste half jaar als buurtwerker kijkt Karen, die van opleiding maatschappelijk werker is en voordien op professioneel vlak jongeren in een instelling begeleidde, tevreden terug. ‘Ik ben afkomstig van Lembeek en kende Sint-Genesius-Rode niet zo goed. Ik vind het fijn om vast te stellen dat iedereen zeer vriendelijk is, zowel de inwoners als de collega’s. Ik sta er niet alleen voor. Ik ben een schakel tussen verschillende diensten en heb op die manier ook contact met en ondersteuning van bijvoorbeeld de dienst jeugd en sport. Via Groep INTRO, gespecialiseerd in samenlevingsopbouw, heb ik een coach bij wie ik altijd terecht kan en die me ideeën geeft.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: (c) Tine De Wilde
Uit: buurten april

Wil je de buurtwerker contacteren? karen.raes@ocmwrode.be. Binnenkort vind je haar ook op Facebook