submenu

Uitbouw trage wegen in faciliteitengemeenten - 21/10/2020

Werk van lange adem

Niks leuker dan een wandeling of fietstocht langs kleine weggetjes. Weg van het drukke verkeer. Maar die trage wegen zijn lang niet overal goed zichtbaar of bereikbaar. De faciliteitengemeenten beloven in koor beterschap de komende jaren.

Trage wegen vind je overal: op het platteland, maar ook in dorpskernen en verkavelingen. Het kan gaan om veldwegen, kerkpaadjes, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en kleine doorsteken. Samen vormen ze een dicht netwerk. Of vormden, want in de loop der jaren zijn heel wat trage wegen verdwenen. Sommige zijn in onbruik geraakt, andere werden afgesloten. Dat mag volgens de wet niet, maar in de praktijk gebeurt het wel. Het decreet  op de gemeentewegen dat vorig jaar in werking trad, moet beterschap brengen. Steden en gemeenten hebben van de Vlaamse overheid via dat decreet de taak gekregen om werk te maken van een samenhangend tragewegennet.

In Kraainem wordt de laatste jaren stevig ingezet op trage wegen. ‘Enkele jaren geleden hebben we in samenwerking met de provincie de inventaris van de buurtwegen een update gegeven’, vertelt schepen Elisabeth de Foestraets (DéFI+MR+Ind.). ‘De trage wegen in Kraainem hebben een bordje gekregen met het officiële voetwegnummer uit  de Atlas der Buurtwegen. Het zijn de geel-oranje bordjes die je terugvindt aan het begin van de wegen. In de mate van het mogelijke maken we ook trage wegen bij. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Molenbos, Park Jourdain en naast het recyclagepark langs de Woluwe. De trage wegen worden in de gemeente intensief gebruikt. Zeker ook omdat het merendeel van die wegen deel uitmaakt van de bewegwijzerde wandelingen die populair zijn. Op stap gaan langs de trage wegen is ook voor nieuwe inwoners de ideale manier om Kraainem en omgeving te ontdekken. De wandelingen zijn zo ontworpen dat ze aansluiten op de voetwegen van de buurgemeenten en op de Groene Wandeling in het Brussels Gewest tot aan het Afrikamuseum in Tervuren. Het is wel een hele klus om al die kleine wegjes te onderhouden. We hebben daarom onlangs de samenwerking met Pronatura uitgebreid. Zij zorgen ervoor dat de trage wegen er goed bereikbaar en netjes bijliggen.’

Buurgemeente Wezembeek-Oppem sloot onlangs een samenwerkingsverband af met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters om sneller werk te kunnen maken van een goed uitgebouwd netwerk van trage wegen. ‘Samen met hen hopen we in de toekomst nieuwe wandelroutes te maken. Er is de voorbije jaren al heel wat gerealiseerd, maar het kan altijd beter’, zegt schepen Fabienne Mineur (LB-Union). ‘Er loopt al een tijdje een project rond het herstel van een aantal holle wegen. Via ons online participatieplatform komen ook regelmatig vragen van inwoners om bepaalde trage wegen die in onbruik zijn geraakt, weer open te maken. We proberen als gemeente om daar in de mate van het mogelijke op in te gaan. Zo wordt nu bijvoorbeeld bekeken hoe we in de buurt van de Albertlaan een buurtweg opnieuw open kunnen maken, zodat de schoolroute naar het Heilig Hartcollege op de grens met Tervuren veiliger wordt.’

Ook Wemmel slaat de handen in elkaar met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. ‘Wij traden in de vorige legislatuur toe en die samenwerking heeft al mooie resultaten opgeleverd’, vindt schepen Vincent Jonckheere (LB Wemmel). ‘We vertrekken van het bestaande trage netwerk van buurtwegen en werken samen aan missing links en verfijning. In de Maalbeekvallei op ons grondgebied en dat van Asse zijn wandelpaden vrijgemaakt. En er wordt hard gewerkt in de vallei van de Reek en de Motte. We komen op die manier ook tegemoet aan de vraag van veel Wemmelaars naar vergroening én aandacht voor de zwakke weggebruiker. Ook in ons eigen mobiliteitsplan proberen we zo veel mogelijk veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers op te nemen langs trage wegen.’

Ook Linkebeek wil de trage wegen gebruiken om zwakke weggebruikers door de gemeente te loodsen. ‘We hebben de luxe dat onze gemeente nog veel wandelpaden heeft, waarvan een aantal ook geschikt zijn voor fietsers’, zegt schepen Marco Schetgen (Link@ Venir). ‘Vooral in het Wijnbrondal, langs onze beken en de velden in het gehucht Holleken hebben we prachtige weggetjes. Goed voor recreatie, maar ook voor woon-werkverplaatsingen. In ons verkeersplan bekijken we nu hoe we die paden en wegen die afgesloten zijn voor automobilisten zo goed mogelijk kunnen integreren.’

In Sint-Genesius-Rode zijn de voorbije jaren een heel aantal trage wegen heraangelegd. ‘Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de wegjes langs de Sint-Annalaan tot aan het station van Rode’, zegt schepen Philippe De Vleeschouwer (IC-GB). ‘Die trage wegen worden veel gebruikt door fietsers en voetgangers op weg naar het werk of school. En dat is precies waar we naartoe willen. Maar zo’n netwerk helemaal uitbouwen is een werk van lange adem. Daarom werken we ook samen met het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei. Zij hebben een pak expertise in huis. Momenteel wordt een project uitgewerkt rond de verbinding tussen de wijk Ter Kluizen en het centrum van Sint-Genesius- Rode via trage wegen. Zo proberen we stap per stap Rode weer goed dooraderd te maken met groene en veilige verbindingen.’

 

Tekst: Tina Deneyer
Foto: © Tine De Wilde
Uit: buurten oktober 2020