submenu

Ontwikkeling van een onthaalpoort in het Zoniënwoud - 29/09/2020

‘De beleving van bezoekers verbeteren’

Een bezoek aan het Zoniënwoud langs de kant van Sint-Genesius-Rode wordt vanaf eind dit jaar gemakkelijker en aangenamer door de ontwikkeling van een onthaalpoort met een groen parkeerterrein en fietsenstallingen.

Tijdens de coronaperiode was het Zoniënwoud voor velen de ideale plek om te voet, joggend, met de fiets of zelfs te paard te ontspannen en tot rust te komen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de beheerder van het Vlaamse gedeelte van het woud, wil de bezoekers in nog betere omstandigheden ontvangen door het ontwikkelen van een onthaalpoort aan de Middenhut. De Werkvennootschap (DWV), een projectvennootschap die in opdracht van de Vlaamse Regering mobiliteitsinfrastructuur realiseert, werkt binnen haar programma Werken aan de Ring aan de uitbouw van een netwerk van mobipunten in de Vlaamse Rand. Binnen dit netwerk is ook zo’n mobipunt gepland in Sint-Genesius-Rode.

ANB en DWV sloegen daarom de handen in elkaar en werkten een  gezamenlijk project uit. De bestaande parking langs de Sint-Michielsdreef verdwijnt, en in de plaats komt er aan de rand van het woud, parallel met de Waterloosesteenweg, een nieuw, groen parkeerterrein met zowat tachtig plaatsen voor voertuigen en een ruime overdekte fietsenstalling. De werken kosten ruim een miljoen euro en moeten eind dit jaar klaar zijn. ‘Uit bevragingen bij bezoekers aan de kant van Sint-Genesius- Rode is gebleken dat er een grote tevredenheid is over het bos zelf. De scores voor de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden liggen wel lager’, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder bij het ANB. ‘Zo gaven bezoekers aan dat het aantal bestaande parkeerplaatsen wat aan de lage kant ligt, dat ze niet zo kwaliteitsvol zijn en dat de in- en uitrit er niet in de beste staat bijligt. Dat was voor ons een aandachtspunt waar we nu werk van maken. Door ook voor fietsenstallingen te zorgen, willen we meer mensen uit de omgeving aanmoedigen om niet met de wagen maar met de fiets naar het bos te komen. Dat is veiliger en gezonder en voorkomt dat de nieuwe parking meteen verzadigd zal zijn.’

Mobipunt

DWV is de motor achter het dossier, omdat de parkeerzone op weekdagen ook als ‘mobipunt’ kan functioneren. Pendelaars kunnen hier overstappen op andere vervoersmodi onderweg naar Brussel bijvoorbeeld. ‘Naast het verbeteren van de netwerken van de verschillende vervoersmodi zoals fiets, auto en openbaar vervoer, zetten we met Werken aan de Ring ook in op het combineren ervan. Dankzij de realisatie van mobipunten, fysieke plaatsen waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen, kan je in de toekomst snel en gemakkelijk overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel’, verduidelijkt Marijn Struyf, de woordvoerder van DWV. ‘Op die manier voorzien we de reiziger van een volwaardig combi- modaal alternatief voor de wagen.’

De onthaalpoort omvat veel meer dan enkel een parkeerterrein. De inrichting is dan ook onderdeel van het strategisch ruimtelijk project HORIZONplus, dat de poorten tot het Zoniënwoud ontwikkelt. ‘In het verlengde van de parking komt er een zone met wandelwegen en speelbosjes met enkele toestellen voor de kinderen. Verschillende infoborden moeten de mensen wegwijs maken. De bedoeling is dat bezoekers in een tweede fase in de voormalige boswachterswoning terecht kunnen om iets te eten of te drinken’, vertelt Huvenne. ‘De laatste jaren hebben we al veel inspanningen geleverd om de beleving van de bezoekers te verbeteren. Zo hebben we recent meer banken en ander robuust meubilair gezet. Daarnaast zijn we samen met de twee andere gewesten bezig met het plaatsen van bewegwijzering volgens de nieuwe huisstijl. Voor het gedeelte van het woud dat in Vlaanderen ligt, werken we van oost naar west. Nu is Sint-Genesius-Rode aan de beurt. Verder is er ook aandacht voor loslopende honden. Er loopt een intensieve campagne om baasjes er attent op te maken hun hond aan de leiband te houden. De boswachters gaan ook samen met de politiezone Rode het terrein op om hondeneigenaars aan te spreken en indien nodig te beboeten. Vlak bij de nieuwe parking wordt op dit moment een omheinde hondenzone afgewerkt waarin de hond wél vrij mag lopen.’

Fauna en flora

Voor de aanleg van de onthaalpoort en een mobipunt moest een resem bomen sneuvelen. Elders komen er nieuwe bij. ‘We kregen vragen over het kappen van de bomen. Normaal planten we er altijd nieuwe op de plek zelf, maar door de nieuwe parking kan dat hier niet. De oude parking aan de Middenhut, waarvoor je een paar honderd meter het Zoniënwoud moet inrijden, wordt weliswaar uitgebroken, de zone wordt bebost en toegevoegd aan het bos. Het verlies wordt verder ook gecompenseerd door aanplantingen van nieuw bos in Overijse en Tervuren. Elders in Sint-Genesius-Rode komt er ook een bosuitbreiding nabij Zevenbronnen, waarvoor we bezig zijn met de opmaak van een beheerplan. Op die manier versterken we het woud en zorgen we voor meer rust voor fauna en flora.’

Het dieren- en plantenrijk stelt het goed in het Zoniënwoud. ‘Vergeleken met de rest van Europa scoren we op bijna alle vlakken bovengemiddeld. Vooral de kleinere dieren zoals insecten, maar ook amfibieën gedijen hier goed. De aanleg van amfibieëntunnels is daar niet vreemd aan. En we willen bepaalde soorten, zoals de libel, nog beter in de watten leggen’, legt Huvenne uit. ‘Steenmarters doen het net zoals in de rest van Vlaanderen ook in het Zoniënwoud goed, en er zijn vrij recent een bunzing en een boommarter gespot. Verder hopen we op de terugkeer van de das. In het Meerdalbos bevinden er zich al. Als we erin slagen om de bestaande natuur en groene ruimten in de regio met elkaar te verbinden, zijn waarnemingen van dassen in het Zoniënwoud zeker mogelijk. Reeën tellen we de laatste jaren minder, hoewel de populatie in de rest van Vlaanderen het uitstekend doet. Een verklaring daarvoor is er niet meteen. Mogelijk zien we ze minder omdat het bos wat wilder en dichter is geworden.’

In het beheerplan van het Zoniënwoud staat dat het aantal streekeigen bomen in het Zoniënwoud nog moet toenemen. ‘Het aandeel van exoten is klein en hoofdzakelijk geconcentreerd op een aantal locaties. De oppervlakte met zulke bomen was al beperkt, maar we hebben ze nog doen dalen. Zo zullen we in de volgende weken een blok van fijnsparren in Sint-Genesius-Rode moeten kappen, omdat ze aangetast waren door de letterzetter, een schorskever die in heel Vlaanderen in opgang is. In de plaats komen inheemse boom- soorten. In het algemeen doen we nog veel aanplantingen om het bos te verjongen en de biodiversiteit te verhogen, bijvoorbeeld op plaatsen  met veel bomen van eenzelfde soort.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Tine De Wilde
Uit: buurten september 2020