submenu

Sint-Genesius-Rode investeert in sport, cultuur en mobiliteit - 06/02/2020

Ambitieus meerjarenplan

Het gemeentebestuur zal deze legislatuur elk jaar gemiddeld 8 miljoen euro investeren. ‘Een ambitieus meerjarenplan’, vat burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) het samen.

De herinrichting van de Zoniënwoudlaan wordt het grootste project, maar ook het oude rusthuis wordt gesloopt en het cultureel centrum wordt gerenoveerd.

Sint-Genesius-Rode hoeft zich financieel geen zorgen te maken. Ondanks het feit dat er de komende jaren fors wordt geïnvesteerd, zullen de belastingen niet worden verhoogd. ‘Bovendien zijn we voorzichtig geweest in het inschatten van de opbrengsten’, aldus Rolin. ‘We starten ook met een overschot van 30 miljoen euro door het goede beheer van de voorbije jaren.’

Heraanleg Zoniënwoudlaan

De herinrichting van de Zoniënwoudlaan valt op. Dat project is goed voor liefst 4,3 miljoen euro, gespreid over verschillende jaren. ‘Het zal het belangrijkste project van deze legislatuur worden. We willen de laan over de hele lengte vernieuwen. Er zullen goede fietspaden aangelegd worden en de rioleringen worden vernieuwd. We rekenen daarbij op 2 miljoen euro aan subsidies.’ Over de heraanleg van de Zoniënwoudlaan wordt al een aantal jaren gesproken. Nu de grote werken in het centrum achter de rug zijn, kan dus eindelijk de belangrijkste doorgangsweg van de gemeente worden aangepakt. Verschillende knel- punten worden veiliger gemaakt. Zo wordt de dubbele bocht aan het station verkeersveiliger gemaakt en wordt er aan gedacht om in de wijk Middenhut een middenstrook aan te leggen zodat het verkeer wordt afgeremd. Voor de wijk Middenhut is in 2023 en 2024 telkens nog eens een miljoen euro voorzien omdat ook die buurt herin- gericht wordt. Hoe de Zoniënwoudlaan er effectief zal uitzien, moet nog worden uitgedokterd. De grote werken worden in 2022 en 2023 gepland.

Hockeyveld in Den Hoek

Ook op sportgebied staan er forse investeringen op het programma. Zo wil de meerderheid de voetbalsite in Den Hoek omvormen tot hockeyveld. Vreemd genoeg is er op dit moment nog geen hockeyclub actief. In 2023 wordt er 600.000 euro uitgetrokken. ‘We hebben dit in het budget ingeschreven, maar dan moet er eerst wel een hockeyclub worden opgericht’, zegt schepen van Sport Miguel Delacroix (IC-GB). ‘We zijn vooruitziend. KFC Rhodienne-De Hoek maakt vandaag gebruik van het complex, maar als beide kunstgrasvelden op de sportsite Wauterbos aangelegd zijn, kan de club naar daar uitwijken en is er ruimte voor hockey in Den Hoek.’

Modernisering cultureel centrum

Op cultureel vlak springen de verbouwingen van het cultureel centrum in het oog. Het centrum aan de Wauterbos zal worden gemoderniseerd. ‘Dat werd hoog tijd’, weet schepen van Cultuur Anne Sobrie (Engagement 1640). ‘Door de verbouwingen aan de naastgelegen school Wauterbos was het sanitair al vernieuwd. Het cultureel centrum moet vooral voor verenigingen aantrekkelijker worden gemaakt. De grote zaal wordt opgeknapt en de zaal op de beneden- verdieping zal na de verbouwingen ingedeeld kunnen worden in drie aparte ruimten. Zo kan het centrum door verschillende verenigingen tegelijk gehuurd worden. Vandaag kunnen verschillende verenigingen terecht in gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve, maar de nood aan lokalen blijft hoog. Het probleem is dat het cultureel centrum zo verouderd is dat het echt niet meer aantrekkelijk is om er iets in te organiseren. Na de modernisering hoop ik dat onze verenigingen daar met plezier hun activiteiten zullen doen.’ Op de modernisering is het wel wachten, want het geld is pas in 2025 beschikbaar.

Sloop oud rusthuis

De gemeente zal dus fors investeren, maar ook voor het OCMW staan er belangrijke projecten op stapel. Het oude gebouw van woonzorgcentrum De Groene Linde krijgt een nieuwe bestemming. ‘Het oude gebouw verbouwen  tot iets nieuws heeft geen zin’, zegt burgemeester Pierre Rolin. ‘We willen het rusthuis slopen en een nieuwbouw zetten. Dat gebouw kan vier verdiepingen tellen. De concrete invulling moet nog worden bekeken, maar we denken aan multifunctionele ruimtes, misschien  ook een kinderdagverblijf en eventueel appartementen op de bovenverdiepingen. Onder het nieuwe gebouw zal een ondergrondse parking aangelegd kunnen worden. Voor dat project  wordt 7 miljoen euro uitgetrokken.  Op de OCMW-site worden langs de Boomgaardweg ook twaalf sociale appartementen gebouwd. Elders worden er twee Lokale Opvang Initiatieven voor asielzoekers gepland en nog eens vier sociale appartementen. Ten slotte krijgen de eerste assistentiewoningen een opknapbeurt van 500.000 euro.

 

Tekst: Bart Kerckhoven
Foto: © BK
Uit: buurten februari 2020