submenu

Taalbarometer in faciliteitengemeenten - 16/10/2019

Kennis van het Nederlands gestegen

Ondanks de sterke instroom van anderstaligen is de kennis van het Nederlands in de Vlaamse Rand de voorbije vijf jaar niet noemenswaardig gedaald. Tot die conclusie komt de tweede Taalbarometer over de Vlaamse Rand. Opmerkelijk: in de faciliteitengemeenten neemt de kennis van het Nederlands toe.

De tweede Taalbarometer van BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum peilde vijf jaar na het eerste onderzoek opnieuw naar de taalkennis en het taalgebruik van een representatieve groep van 2.500 inwoners uit de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Omdat in deze regio de ene gemeente de andere niet is, deelden de wetenschappers in hun onderzoek de Rand op in gemeenteclusters. De zes faciliteitengemeenten rond Brussel vormen er daar één van.

Kennis Nederlands

Voor de faciliteitengemeenten komt de Taalbarometer tot de conclusie dat de kennis van het Nederlands de laatste vijf jaar is toegenomen. ‘Terwijl over de hele Vlaamse Rand genomen die kennis niet is gestegen’, merkt BRIO-onderzoeker Rudi Janssens op. ‘Vooral bij de jongeren onder de 30 jaar neemt de kennis in de faciliteitengemeenten toe: van 35,6 % naar 44,4 %. Dat is goed nieuws, want het cijfer van die jongste leeftijdsklasse zegt veel over het potentieel van het Nederlands in die gemeenten. De faciliteitengemeenten worden, net als de andere van de Vlaamse Rand, wat diverser. In de zes komt dat het Nederlands blijkbaar ten goede. Het aantal mensen dat uitsluitend Nederlands spreekt is dan weer, net als in de andere gemeenten van de Rand, gedaald. Vijf jaar geleden was dat nog 4,4 %, nu 3,7 %’, zegt Janssens.

Kennis Frans en Engels

De kennis van het Frans in de faciliteitengemeenten is, net als die van het Nederlands, gestegen. 89,5 % van de inwoners geeft aan het Frans goed te beheersen, terwijl dat vijf jaar geleden 87,6 % was. De kennis van het Engels steeg spectaculairder, maar dan wel bij jongeren uit de  faciliteitengemeenten. ‘Vijf jaar geleden kwamen ze nog op de laatste plaats met ongeveer de helft van de jongeren die het Engels vlot beheerste’, aldus Janssens. ‘Nu zitten we al aan 68 %. Net als in Brussel gebruiken Franstalige jongeren vaak het Engels als alternatief als ze het Nederlands of een andere taal niet machtig zijn.’

Gebruik van talen

De taalbarometer peilde niet alleen naar de kennis, maar ook naar het gebruik van het Nederlands en andere talen in de Vlaamse Rand. Daaruit blijkt dat het gebruik van het Frans is toegenomen in de faciliteitengemeenten, maar niet ten koste van het Nederlands. ‘Die tendens zie je op veel plaatsen’, zegt Janssens. ‘Mensen gaan in vergelijking met vroeger gewoon vaker verschillende talen gebruiken op straat. Het is steeds minder een kwestie van of het Frans of het Nederlands, maar wel van Frans én Nederlands én Engels bijvoorbeeld. De diversiteit die de faciliteitengemeenten en de Vlaamse Rand in zijn geheel kenmerkt, zet zich dus duidelijk ook door op het vlak van taalgebruik.’

Tekst: Tina Deneyer
Foto: Filip Claessens
Uit: Buurten oktober 2019