submenu

Verkiezingen nieuw bestuur cultuurraad en stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’ - 13/12/2018

Enthousiaste kandidaten gezocht

Om de zes jaar, parallel met de gemeenteraadsverkiezingen, wordt het bestuur van de Rodense cultuurraad en de programmeringscommissie van GC de Boesdaalhoeve opnieuw verkozen.

Waarvoor staat de stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’/de cultuurraad volgens jou?

Erik ‘Rikke’ Wyns (voorzitter stuurgroep): ‘Ik beschouw ons als ambassadeurs van de Boesdaalhoeve naar de buitenwereld. De stuurgroep bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden met uiteenlopende interesses. Eén ding hebben alle leden gemeen: ze zijn stuk voor stuk actief in verenigingen of in de gemeente, en kunnen daar opvangen wat er leeft bij de Rodenaren. Ik vind het belangrijk dat we al die signalen in de stuurgroep samenbrengen. Onze groep werkt bovendien als adviesorgaan voor de Boesdaalhoeve, maar dat gaat ruimer dan enkel de cultuurprogrammatie. Vandaar ook de naamswijziging. Zo geven we soms ook onze mening over personeelszaken of infrastructuur, maar uiteindelijk blijft het de Boesdaalhoeve die de eindbeslissing neemt.’

Greet Lebleu (voorzitster cultuurraad): ‘De cultuurraad bundelt de Nederlandstalige culturele verenigingen uit Rode. Het is in de eerste plaats een ontmoetingsplek waar alle vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen kennismaken met elkaars aanbod en activiteiten. Daarnaast organiseren we jaarlijks een 11 juliviering en werken we mee aan grotere initiatieven zoals de kerstmarkt. De cultuurraad krijgt bovendien subsidies via vzw ‘de Rand’, die we gebruiken om de verenigingen te ondersteunen als ze activiteiten organiseren. Op die manier proberen we het Rodense verenigingsleven een duwtje in de rug te geven.’


Vanuit welke interesse zetel jij in de stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’/de cultuurraad?

Amaryllis Vanderheyden (lid stuurgroep): ‘Ik ben ongeveer zes jaar geleden bij de stuurgroep gekomen, toen iemand van de toenmalige leden bij mij polste of ik belangstelling had om het team te versterken. Die dame is intussen geen lid meer van de groep, maar we deelden wel gelijkaardige interesses en inzichten. Ik was net als zij niet van Rode afkomstig, waardoor je de dingen automatisch meer vanop een afstand bekijkt. Ik kom wel uit een gezin waar het normaal was om deel uit te maken van het verenigingsleven. Bovendien was er thuis altijd veel aandacht voor taal en cultuur. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt de mooie Nederlandse taal zeer belangrijk te vinden, omdat het mijn moedertaal is en ze mijn achtergrond en cultuur vertegenwoordigt. Ook die stem wil ik in de stuurgroep laten horen.’

Katrien Mosselmans (oudercomité OLV ): ‘Ik zetel in de cultuurraad als afgevaardigde voor het oudercomité van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut. Voor mij is zo’n algemene vergadering de ideale plaats om andere verenigingen te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Rode. Ik zou het fijn vinden om de interactie tussen de  verenigingen nog verder uit te bouwen. Dat kan door samen activiteiten te organiseren, elkaars activiteiten te promoten bij de eigen leden of door materiaal aan elkaar uit te lenen.’


Als je terugkijkt op de afgelopen zes jaar, waar blik je dan tevreden op terug?

Claude Van Houtte (lid stuurgroep): ‘Ik ben bijzonder tevreden over de programmatie. Ondanks het beperkte budget en de bescheiden omvang van de zaal haalden we al heel wat toppers naar de Boesdaalhoeve. Als jazzliefhebber vind ik het fijn dat we Jef Neve te gast hadden in de Grote Schuur. Bovendien komt hij nog een tweede keer terug, omdat hij zo onder de indruk was van de zaal en de sfeer. Daarnaast is onze seizoensopener altijd een schot in de roos, zowel voor het publiek als voor de stuurgroep zelf. Een buffet vol lekkere hapjes, een gezellig concert waarbij de artiesten bijna bij de mensen op schoot zitten, een uitverkochte zaal en een groep medewerkers die elkaar zonder woorden begrijpen ... Voor mij vallen daar alle puzzelstukjes in elkaar.’

Jan Decuypere (Davidsfonds en penningmeester cultuurraad): ‘In de eerste plaats apprecieer ik de goede samenwerking met het team van de Boesdaalhoeve. Daardoor kunnen we terugblikken op geslaagde 11 julivieringen, gezellige kerstmarkten en een mooi slotfeest voor 20 jaar Boesdaalhoeve. Dat de Rodenaren al meer dan tien jaar enthousiast komen meezingen tijdens Rode zingt doet mij veel plezier. Het samenwerken van veel verenigingen tijdens Boesdaalhoeve b(l)oeit was voor mij het hoogtepunt van dit jaar. Als penningmeester ben ik tevreden dat we onze verenigingen nog altijd dezelfde steun kunnen bieden, ondanks een vermindering van de toelage die we krijgen via vzw ‘de Rand’.’


Wat betekent de stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’/de cultuurraad voor jou persoonlijk?

Sigrid De Gelas (lid stuurgroep): ‘ Voor mij is de stuurgroep een enthousiaste groep vrijwilligers die samen met het Boesdaalhoeve-team werkt aan een gevarieerd cultuuraanbod in Rode. Daarin zijn drie elementen van belang. Ten eerste: we zijn een enthousiast team, waarin iedereen graag de handen uit de mouwen steekt. Ten tweede hebben de Boesdaalhoeve-medewerkers vaak maar een half woord nodig om met iets aan de slag te gaan. Ze voelen goed aan waar de stuurgroep naartoe wil, en dat is prettig werken. En ten derde proberen we elk jaar een gevarieerd cultuuraanbod te brengen, dat zo veel mogelijk Rodenaren kan bekoren. Ik ben ervan overtuigd dat we met het programma van het nieuwe seizoen opnieuw een mooie mix van theater, humor en muziek brengen.’

Siene Verhelst (Femma): ‘Omdat ik niet van Rode afkomstig ben, beschouw ik de cultuurraad als een belangrijk informatiekanaal. Ik vind het heel  interessant om tijdens de vergaderingen nieuws uit de Boesdaalhoeve, de gemeente en andere verenigingen te horen. Als afgevaardigde van Femma deel ik al die informatie tijdens onze kernvergaderingen. Ook dat is onze taak: ervoor zorgen dat de rest van de vereniging ‘mee’ is met wat er leeft in de gemeente en bij andere verenigingen.  Daarnaast heb ik veel bewondering voor het team van de Boesdaalhoeve, dat er  wonderwel in slaagt om zo’n relatief afgelegen gemeenschapscentrum tot ver buiten onze gemeentegrenzen op de kaart te zetten.’

Tekst: Heidi Wauters
Uit: Sjoenke december 2018

 

Wil je graag deel uitmaken van het bestuur van de cultuurraad of van stuurgroep de Boesdaalhoeve?

Draag je het gemeenschapsleven in Sint-Genesius-Rode een warm hart toe en heb je zin om jouw stem te laten horen? Stel je dan uiterlijk op 31 december kandidaat. De verkiezing van de nieuwe bestuursleden voor de cultuurraad en de samenstelling van de stuurgroep de Boesdaalhoeve vinden plaats tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad, die plaatsvindt in januari 2019.

Wie een bestuursfunctie in de cultuurraad ambieert, moet lid zijn van een aangesloten vereniging. Voor stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’ is geen lidmaatschap van een vereniging vereist. Iedereen die het gemeenschapscentrum en zijn werking een warm hart toedraagt, is welkom.

Praktisch

> Kandidaten voor het bestuur van de cultuurraad melden zich aan bij Greet Lebleu via greet_l@hotmail.com of via een brief aan GC de Boesdaalhoeve, t.a.v. Greet Lebleu, Toekomstlaan 32b, 1640 Sint-Genesius-Rode.

> Kandidaten voor stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’ mailen naar Erik Wyns via  erik.wyns@dhl.com of kunnen zich schriftelijk melden bij GC de Boesdaalhoeve, t.a.v. Erik Wyns, Toekomstlaan 32b, 1640 Sint-Genesius-Rode.

Meer weten?

> Cultuurraad: Greet Lebleu (voorzitster), greet_l@hotmail.com

> Stuurgroep ‘de Boesdaalhoeve’: Liesbet Vermaelen, liesbet.vermaelen@derand.be